מה באמת קרה?

מתי והיכן

אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 26 פברואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 27 פברואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 28 פברואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםאזל
יום שישי, 01 מרץ
14:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 02 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 03 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 04 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 05 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 06 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 07 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 08 מרץ
14:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
שבת, 09 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 10 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 11 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 12 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 13 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום חמישי, 14 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 15 מרץ
14:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
שבת, 16 מרץ
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 17 מרץ
20:30