הצגות הקהילה 2018

מתי והיכן

נכנסים על blind
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 10 דצמבר
13:00
חזרה גנרלית
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 10 דצמבר
14:00
נכנסים על blind
למנוייםאזל
יום שני, 10 דצמבר
15:00
חזרה גנרלית
למנוייםאזל
יום שני, 10 דצמבר
16:00
מציאות מדומה
למנוייםאזל
יום שני, 10 דצמבר
17:00
מציאות מדומה
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 10 דצמבר
19:00