אהבה! אומץ! חמלה!

מתי והיכן

אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 23 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 28 דצמבר
14:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 29 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 30 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 31 דצמבר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 01 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 02 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 04 ינואר
16:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 05 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 06 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 07 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 08 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 09 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
יום חמישי, 10 ינואר
20:30
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 11 ינואר
14:00
אולם עבאס- רח' חנוך19
למנוייםיש כרטיסים
שבת, 12 ינואר
20:30